Cursuri Buddhism

Modulul 12

Programul zilnic al lui Buddha

Buddha își îndeplinea îndatoririle în mod sistematic, în conformitate cu un plan prestabilit. Întreaga zi îi era ocupată cu munca religioasă, cu excepția momentelor dedicate nevoilor fizice. Deși în unele ocazii el a rostit discursuri care se refereau la fericirea lumească, principala lui preocupare a fost ridicarea morală a oamenilor. El însuși iluminat, a făcut tot ceea ce a putut fi mai bun pentru a-i ilumina și pe ceilalți.

Ziua lui era împărțită în cinci părți, și anume:

 1. Perioada de dimineață;
 2. Perioada de după amiază;
 3. Primul Ceas;
 4. Ceasul de Mijloc;
 5. Ultimul Ceas.

Perioada de dimineață

De obicei dimineața devreme, el privea lumea cu Privirea Divină pentru a vedea pe cine ar putea ajuta. Dacă cineva avea nevoie de prezența lui, el mergea neinvitat – de regulă pe jos, sau, în funcție de circumstanțe, folosindu-și puterile psihice – și conducea persoana respectivă pe calea cea dreaptă. El mergea în căutarea celor vicioși și impuri; cei virtuoși și puri veneau ei singuri în căutarea lui. După ce oferea astfel de servicii spirituale oricui îi erau necesare, el mergea în turul pentru cerșit, dacă nu era invitat într-un alt loc; fie singur, fie însoțit de Bhikkhu-și. Înainte de miezul zilei el termina de luat masa.

Imediat după masă el rostea un scurt discurs pentru oameni, statornicindu-i în cele Trei Refugii și cele Cinci Precepte. Dacă persoanele cărora le era adresat discursul erau mature din punct de vedere spiritual, le era arătată Calea către Sfințenie. Câteodată el făcea hirotonisiri, dacă erau candidați pentru Ordin. După acestea el se retrăgea în mănăstire.

Perioada de după amiază

După masa de prânz, el se așeza pe un scaun în mănăstire când Bhikkhu-șii se adunau să asculte expunerile lui despre Dhamma. Unii luau obiecte de meditație conform temperamentelor lor și se retrăgeau în locuri apropiate. Alții își arătau respectul cuvenit, după care se retrăgeau în camerele lor pentru a-și petrece după amiaza.

După ce le predica astfel discipolilor, el însuși se retrăgea în camera lui particulară, „Camera Înmiresmată”, pentru a se odihni. Dacă dorea, el dormea puțin, cu atenție, întins pe partea dreaptă. Când se ridica el atingea Extazul Marii Compasiuni – Maha Karuna Smapatti și supraveghea lumea cu Privirea Divină, în special pe Bhikkhu-șii care erau retrași în solitudine pentru a medita, dar și pe ceilalți, pentru a le da ajutor spiritual în caz că ar fi avut nevoie. Dacă cei care erau pe un drum greșit și aveau nevoie de sfatul lui se aflau la distanță, atunci el ajungea la aceștia folosindu-și puterile psihice, după care se întorcea în camera lui.

Spre seară, discipolii laici se adunau în jurul lui pentru a asculta Dhamma. Pătrunzând tendințele lor înnăscute și temperamentele lor cu Privirea de Buddha, el le predica timp de o oră. Fiecărui membru al auditoriului, chiar dacă avea o constituție diferită, i se părea că predica îi era dedicată lui însuși. Astfel era metoda lui Buddha de a expune Dhamma.

Ca o regulă, Buddha îi convertea pe ceilalți în principal prin expunerea Dhamma, pentru că el apela mai mult la intelect decât la emoție. Buddha îi sfătuia pe căutătorii Adevărului să nu accepte nimic doar din cauza autorității altuia, ci să-și folosească propria rațiune pentru a judeca ei înșiși dacă învățătura este dreaptă sau este greșită.

Într-o anumită ocazie, oamenii neamului Kalamas, din Kessaputta, s-au apropiat de Buddha spunându-i că mulți asceți și Brahmini care au venit să predice obișnuiau să-și laude foarte mult propriile doctrine și să critice doctrinele altora, și că ei erau derutați și nu mai puteau înțelege care dintre aceștia spuneau adevărul și care nu.

„Da, este corect ca voi să vă îndoiți, este corect să ezitați. Într-o problemă îndoielnică apare ezitarea.”

Astfel a vorbit Buddha și le-a dat următorul sfat, care este aplicabil în aceeași măsură și raționaliștilor moderni, așa cum a fost potrivit și pentru scepticii Brahmani de odinioară. „Veniți, o Kalamași”.

„Să nu acceptați nimic doar din auzite. Să nu acceptați nimic doar din cauză că așa este tradiția. Să nu acceptați nimic pe baza zvonurilor. Să nu acceptați nimic doar din cauză că este conform cu scripturile voastre. Să nu acceptați nimic doar prin simpla presupunere. Să nu acceptați nimic ținând seama doar de anumite motive. Să nu acceptați nimic doar din cauză că se potrivește cu ideile voastre preconcepute. Să nu acceptați nimic doar din cauză că pare acceptabil. Să nu acceptați nimic gândind că ascetul care vă vorbește este demn de respect.”

„Dar, Kalamași, atunci când cunoașteți, când știți pentru voi înșivă – Aceste lucruri sunt imorale; aceste lucruri sunt de blamat; aceste lucruri sunt dezaprobate de înțelepți; aceste lucruri, când sunt făcute și întreprinse duc la ruină și la întristare – atunci într-adevăr trebuie să le respingeți.”

„Atunci când cunoașteți, știți pentru voi înșivă – Aceste lucruri sunt morale; aceste lucruri sunt ireproșabile; aceste lucruri sunt lăudate de către înțelepți; aceste lucruri, când sunt făcute și întreprinse conduc la bunăstare și fericire – atunci să trăiți în conformitate cu acestea.”

Aceste cuvinte ale lui Buddha, rostite acum 2500 de ani, încă își mai păstrează forța originală și prospețimea.

În rare ocazii, cum a fost cazul lui Angulimala, Khemma și al altora, Buddha a recurs la puterile lui psihice.

Învățăturile sublime ale lui Buddha i-au sedus pe toți în aceeași măsură. Au fost ca laptele pentru un copil și precum carnea pentru un om în putere. Și bogații, și săracii, cei de condiție bună, ca și cei de condiție joasă, au renunțat la vechile lor credințe pentru a îmbrățișa noul mesaj de pace. Abia formata Sasana, care a început doar cu cinci asceți, curând s-a dezvoltat cuprinzând milioane și s-a răspândit în mod pașnic în toată India Centrală.

Primul ceas

Această perioadă a serii care se întinde de la 6 la 10 era rezervată numai pentru Bhikkhu-și. În această perioadă Bhikkhu-șii își lămureau îndoielile, îl întrebau pe Buddha despre subtilitățile Dhamma, obțineau obiecte potrivite pentru meditație și ascultau Dhamma direct de la Buddha.

Ceasul din mijloc

În timpul acestei perioade, de la 10 noaptea la 2 dimineața, ființele celeste, cum ar fi Deva și Brahma, care sunt invizibile pentru oamenii obișnuiți, se apropiau de Buddha pentru a-i pune întrebări despre Dhamma. Câteva astfel de discursuri și răspunsuri date la întrebările lor apar mai ales în Samyutta Nikaya.

Ultimul ceas

Orele de dimineața devreme, de la 2 la 6, erau împărțite în patru.

Prima parte era dedicată mersului încoace și încolo (Cankamana). Acesta era ca un exercițiu fizic ușor pentru Buddha. În partea a doua (de la 3 la 4), el dormea atent, întins pe partea dreaptă. În timpul celei de-a treia părți (de la 4 la 5) el ajungea la Fructul stării de Arhat și se bucura de extazul Nibbanic. Ultima oră (de la 5 la 6) el o petrecea atingând extazul Marii Compasiuni – Maha Karuna Sampatti.

La această oră a dimineții el emana gânduri de Blândețe-Iubitoare către toate ființele și supraveghea lumea cu Privirea de Buddha pentru a vedea dacă poate să fie de ajutor cuiva. Dacă exista cineva demn de a fi ajutat, se ducea el însuși și oferea asistența spirituală necesară.

Întreaga zi el este ocupat cu activitățile sale religioase. El doarme numai o singură oră pe zi. Timp de două ore la prânz și în zori el străbătea întreaga lume cu gânduri de Metta – Blândețea-Iubitoare. El își caută hrana fără să deranjeze pe nimeni. Ducând o viață de sărăcie voluntară, cerșindu-și hrana din ușă în ușă, hoinărind dintr-un loc în altul timp de opt luni pe an, el a muncit astfel neobosit până la vârsta de optzeci de ani.

Întrebări

 1. În ce perioadă a zilei predica Buddha Dhamma?
 2. În sfatul pentru Kalamași, care sunt criteriile de respingere și care sunt criteriile de acceptare?
 3. Cât timp dormea Buddha pe zi?

Răspunsuri la modulul 11

 1. Angulimala s-a transformat într-un ucigaș notoriu din cauză că a vrut să îndeplinească dorința învățătorului lui ducându-i o mie de degete drept cadou.
 2. Mănăstirea Jetavana a fost construită de către Anathapindika.
 3. Visakha a transformat familia soțului ei într-un cămin Buddhist fericit prin tact și răbdare.

.

M 01
M 02
M 03
M 04
M 05
M 06
M 07
M 08
M 09
M 10
M 11
M 12
M 13
M 14
HOME