Cursuri Buddhism

Modulul 5

Primul discurs

DHAMMACAKKAPPAVATTANA SUTTA

Astfel am auzit:

Odată Cel Binecuvântat ședea în Parcul Căprioarei din Isipatana, lângă Benares. Atunci Cel Binecuvântat s-a adresat celor cinci Bhikkhu după cum urmează:

„Există două extreme (Anta) care ar trebui evitate de către un pustnic.”

„Atașamentul constant de Plăcerile Simțurilor (Kamasukhallikanuyoga), care este josnic, vulgar, lumesc, înjositor și care nu aduce niciun profit, precum și dependența constantă de Auto-Mortificare (Attakilamathanuyoga), care este dureroasă, înjositoare și fără de profit.”

„Evitând aceste două extreme, o Bhikkhuși, Tathagata a descoperit Calea de Mijloc (Majjhima Patipada), care promovează vederea, cunoașterea, Pacea (Vupasamaya), Înalta Înțelepciune (Abhinnaya), Iluminarea (Sambodhaya) și Nibbana (Nibbanaya).”

„Care este, o Bhikkhuși, această Cale de Mijloc pe care Tathagata a descoperit-o și care promovează vederea, cunoașterea, pacea, Înalta Înțelepciune, Iluminarea și Nibbana?”

„Ea este Nobila Cale Octuplă, și anume:

Aceasta, o Bhikkhuși, este Calea de Mijloc pe care Tathagata a descoperit-o.”

 1. „Acum, o Bhikkhuși, acesta este Nobilul Adevăr al suferinței:
 2. Nașterea este suferință, bătrânețea este suferință, boala este suferință, moartea este suferință, a fi împreună cu ceva neplăcut este suferință, a fi separat de ceva plăcut este suferință, a nu avea ceea ce dorești este suferință, pe scurt, cele cinci Agregate ale Atașamentului sunt suferință.”

 3. „Acum, o Bhikkuși, acesta este Nobilul Adevăr al cauzei suferinței:
 4. Este dorința aceea care produce renașterea, însoțită de agățarea pătimașă, care întâmpină aceste vieți. Este pofta după plăcerile simțurilor, Kamatanha, dorința de a deveni, Bhavatanha și dorința de anihilare, Vibhavatanha.”

 5. „Acum, o Bhikkhuși, acesta este Nobilul Adevăr al încetării suferinței:
 6. El este separarea completă și distrugerea acestor pofte, abandonarea lor, renunțarea, eliberarea și detașarea.”

 7. „Acum, o Bhikkhuși, acesta este Nobilul Adevăr al Căii care duce la încetarea suferinței:
 8. Această cale este Nobila Cale Octuplă, și anume Înțelegerea Corectă, Gândirea Corectă, Vorbirea Corectă, Acțiunea Corectă, Existența Corectă, Efortul Corect, Atenția Corectă, Concentrarea Corectă.”

1

„Acesta este Nobilul Adevăr al Suferinței – Dukkha Ariya Sacca

Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit în mine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.

„Acest Nobil Adevăr al Suferinței ar trebui sa fie înțelesParinneyya

Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit în mine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.

„Acest Nobil adevăr al Suferinței a fost înțelesParinnata

Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit în mine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.

2

„Acesta este Nobilul Adevăr al Cauzei Suferinței – Dukkha Samudaya Ariya Sacca.”

Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit în mine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.

„Acest Adevăr al Cauzei Suferinței ar trebui eradicatPahatabba.”

Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit în mine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.

„Acest Adevăr al Cauzei Suferinței a fost eradicatPahinam

Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit în mine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.

3

„Acesta este Nobilul Adevăr al Încetării Suferinței – Dukkha Nirodha Ariya Sacca.”

Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit în mine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.

„Acest Nobil Adevăr al Încetării Suferinței ar trebui realizatSacchika tabbam.”

Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit în mine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.

„Acest Nobil Adevăr al Încetării Suferinței a fost realizatSacchikatam.”

Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit în mine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.

4

„Acesta este Nobilul Adevăr al Căii care duce la Încetarea Suferinței – Dukkha Nirodhagamini Patipada Ariya Sacca.”

„Acest Nobil Adevăr al Căii care duce la Încetarea Suferinței ar trebui dezvoltatBhavetabbam.”

Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit în mine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.

„Acest Nobil Adevăr al Căii care duce la Încetarea Suferinței a fost dezvoltatBhativam.”

Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit în mine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.

„Atât timp cât adevărata cunoaștere absolută a acestor Patru Adevăruri Nobile, cu cele trei aspecte și 12 moduri nu mi-a fost clară, eu nu am admis faptul că, în această lume, cu zei, Mara-și și Brahma-și, printre asceți și preoți, zei și oameni, am dobândit Incomparabila, Suprema Iluminare.”

„Atunci când, o Bhikkhuși, adevărata cunoaștere absolută în ceea ce privește aceste Patru Adevăruri Nobile, cu cele trei aspecte și 12 moduri, mi-a fost perfect clară, numai atunci am recunoscut în această lume, cu zei, Mara-și și Brahma-și, printre asceți și preoți, zei și oameni, că am dobândit Incomparabila, Suprema Iluminare.”

„Și acestea au ridicat în mine cunoaștere și înțelegere – de nezdruncinat este eliberarea minții mele, aceasta este ultima mea naștere, și nu va mai fi renaștere.”

Acestea au fost cuvintele celui Binecuvântat, iar cei cinci Bhikkhu, încântați, le-au aplaudat. În timp ce această doctrină era expusă, în Venerabilul Kondana a răsărit „ochiul fără de praf, fără de pată al Adevărului”, și anume că „orice ar apare, totul va pieri, în mod inevitabil”.

Când Buddha a expus această Dhammacakka, zeitățile legate de pământ au exclamat: „Această minunată Dhammacakka, care nu a putut fi predicată de nici un ascet, preot, zeu, Mara sau Brahma, în această lume, a fost expusă de către Cel Binecuvântat în Parcul Căprioarei din Isipatana, lângă Benares”.

Auzind aceasta, spiritele Deva din Catummaharajika, Tavatimsa, Yama, Tusita, Nimmanarati, Para-nimmitavasavatti; Brahma-șii din Brahma Parisajja, Brahma Purohita, Maha Brahma, Parittabha, Appamanabha, Abhassara, Paritta-subha, Appamanasubha, Subhakinha, Vehapphala, Aviha, Atappa, Sudassa, Sudassi și Akanittha, de asemenea au slobozit același strigăt de bucurie.

Atunci, chiar în acel moment, chiar în acea clipă, strigătul s-a întins tocmai până în ținutul Brahma. Cele zece mii de lumi s-au zguduit, s-au clătinat și au tremurat violent.

O lumină radiantă, depășind strălucirea spiritelor Deva, a apărut în lume. Atunci, Cel Binecuvântat a spus:

„Prieteni, Kondanna a înțeles cu adevărat. Prieteni, Kondanna a înțeles într-adevăr.” De atunci înainte Kondanna a fost numit Annata Kondanna.

Întrebări

 1. Care sunt cele două extreme?
 2. Care sunt manifestările Căii de Mijloc?
 3. De ce este Nobila Cale Octuplă unică?

Răspunsuri la modulul 4

 1. El a simțit ca acei care sunt copleșiți de plăcere sau ură nu pot înțelege cu ușurință Dhamma.
 2. Invitația pe care i-a făcut-o Brahma Sahampati de a predica Dhamma, și vederea lui de Buddha.
 3. După auzirea discursului despre lipsa unui suflet independent (Anattalakkhana Sutta).

.

M 01
M 02
M 03
M 04
M 05
M 06
M 07
M 08
M 09
M 10
M 11
M 12
M 13
M 14
HOME