Cursuri Buddhism

Modulul 6

Activitatea de misionar

Convertirea lui Yasa

În Benares trăia un tânăr numit Yasa, fiul unui milionar, care ducea o viață foarte luxoasă în casa lui. Realizând zădărnicia unei vieți lumești, el a fugit de acasă într-o noapte și s-a îndreptat spre Isipatana, unde se afla Buddha. Buddha, văzându-l, l-a invitat în apropierea lui și i-a spus despre Dhamma. Auzindu-i vorbele, Yasa a atins mai întâi Sotapatti, iar mai apoi a devenit un Arhat.

Suferindul tată, care își căuta fiul dispărut, de asemenea ajunse în preajma lui Buddha și, ascultând Dhamma de la el, a devenit primul discipol laic (Upasaka) care a căutat refugiu în Buddha, Dhamma și Sangha. El i-a invitat pe Buddha și pe venerabilul Yasa în casa lui pentru a le oferi milostenie. Când Buddha i-a vizitat casa și a expus Dhamma, venerabila mamă a lui Yasa și fosta soție a acestuia, de asemenea și-au căutat refugiul în Buddha, Dhamma și Sangha. Ele au fost primele doua femei discipol laice (Upasika).

Venerabilul Yasa avea 54 de prieteni. Auzind de convertirea lui Yasa, ei de asemenea au intrat în Ordin și au atins starea de Arhat.

Povețele pentru primii misionari

Pe când erau 60 de Arhați în lume, în afara de Buddha, cel Binecuvântat a rostit următoarele cuvinte memorabile și i-a îndrumat în diverse direcții pentru a propaga sublima Dhamma:

„Eliberat sunt eu, o Bhikkhu-și, de toate legăturile, fie ele divine sau umane. La fel și voi, Bhikkhu-și sunteți eliberați de toate legăturile, divine sau umane.”

„Mergeți, voi Bhikkhu-și, pentru binele celor mulți, pentru fericirea celor mulți, din compasiune pentru lume, pentru binele, beneficiul și fericirea zeilor și a oamenilor. Fie ca să nu meargă doi dintre voi în aceeași direcție. Predicați, voi Bhikkhu-și, Dhamma, minunată la început, minunată în conținut și minunată la sfârșitul ei; în spiritul și în litera ei. Proclamați Viața Sfântă, în întregime perfectă și pură.”

„Există ființe cu puțin praf în ochii lor, care, dacă nu vor auzi despre Dhamma, se vor prăbuși. Ei vor fi aceia care vor înțelege Dhamma.”

„Și eu voi merge la Uruvela, în Senanigama, pentru a predica Dhamma.”

Cu aceste cuvinte Buddha i-a trimis pe primii 60 de discipoli în diferite direcții.

Conversia a 30 de tineri

Cum era vremea anotimpului ploios, Buddha și-a petrecut prima sa Retragere la Benares. Imediat după aceasta, el s-a îndreptat spre Uruvela. Pe drum, s-a odihnit la rădăcinile unui copac.

Tot atunci, 30 de tineri fericiți, împreună cu soțiile lor, au mers la iarbă verde pentru a se distra. Din cauză că unul dintre ei nu avea o soție, el a mers însoțit de o curtezană. În timp ce se distrau, această femeie s-a ascuns. Căutând-o, tinerii l-au întrebat pe Buddha dacă nu a văzut o femeie trecând pe drum.

„Ce credeți, voi tinerilor, că este mai bine, să cauți o femeie sau să te cauți pe tine însuți?”, i-a întrebat Buddha.

„Să te cauți pe tine însuți este mai bine, Venerabile Domn”, au răspuns tinerii.

„Ei bine, așezați-vă. Vouă vă voi predica doctrina.”, a spus Buddha.

Ei l-au ascultat cu atenție și „Ochiul Adevărului” a răsărit în ei. Mai târziu ei au intrat toți în Ordin și au primit ranguri superioare.

Convertirea celor trei frați Kassapa

La Uruvela trăiau trei asceți cu părul împletit (Jatila), cunoscuți ca Uruvela Kassapa, Nadi Kassapa și Gaya Kassapa. Ei erau frați, fiecare trăind separat, cu câte cinci sute, respectiv trei sute și două sute de discipoli. Cu mult efort, folosindu-și atunci și puterile psihice, Buddha l-a convertit mai întâi pe cel mai în vârstă Kassapa, care era foarte infatuat și mândru de realizările lui spirituale. Dar până la urmă el și discipolii lui au intrat în Ordin și au obținut ranguri înalte. Ceilalți doi frați au urmat și ei.

Însoțit de către toți, Buddha s-a reîntors la Gaya Sisa, unde a predicat Adittapariyaya Sutta – „Totul în flăcări”, la auzul căreia toți au atins starea de Arhat.

Buddha îl întâlnește pe Regele Bimbisara

Cu marea lui suită de discipoli Arhați, Buddha, în conformitate cu promisiunea făcută Regelui Bimbisara înainte de Iluminarea sa, s-a îndreptat către Rajagaha.

Regele, auzind de sosirea acestuia în regatul său, a mers împreună cu o mulțime de oameni pentru a-i oferi respectele sale lui Buddha. Cum ascetul Kassapa era la mare înălțime printre oamenii lui, regele nu prea înțelegea dacă Buddha era un discipol al lui Kassapa sau invers. Buddha, citindu-i gândurile, îi spuse lui Kassapa să zică de ce a renunțat la venerarea focului.

Atunci Kassapa recunoscu superioritatea lui Buddha, spunând:

„Învățătorul meu, Mărite Rege, este Buddha; eu sunt discipolul.”

Poporul devotat a fost încântat să audă despre această convertire. În continuare Buddha a predicat Maha Narada Kassapa Jataka, pentru a arăta că ei au fost la fel convertiți într-o viață anterioară. „Ochiul Adevărului” a apărut atunci în toți. Regele Bimbisara a atins Sotapatti. După acestea regele l-a invitat pe Buddha și pe adepții acestuia la palatul său, pentru o masă. La sfârșitul mesei din ziua următoare, regele a oferit dumbrava lui de bambuși (Veluvanarama) pentru folosul lui Buddha și a discipolilor săi.

Întrebări

  1. Care au fost primii 60 de Arhați?

Răspunsuri la modulul 5

  1. Plăcerile simțurilor și auto-mortificarea.
  2. Vederea, cunoașterea, pacea, înalta înțelepciune, iluminarea și Nibbana.
  3. Pentru că toate lucrurile Corecte sunt grupate într-o singura cale; omul trebuie să practice toate lucrurile Corecte împreună.

.

M 01
M 02
M 03
M 04
M 05
M 06
M 07
M 08
M 09
M 10
M 11
M 12
M 13
M 14
HOME