Cursuri Buddhism

Modulul 7

Cei doi discipoli șefi

Convertirea lui Sariputta și Moggallana

Nu departe de Rajagaha, în satul Upatissa, cunoscut și ca Nalaka, trăia un tânăr foarte inteligent, numit Sariputta (fiul lui Sari). Cum el aparținea familiei conducătoare a satului, mai era numit și Upatissa. El avea trei surori – Cala, Upacala și Sisupacala – și trei frați – Upasena, Cunda și Revata.

Deși născut în religia Brahmanilor, vederile lui largi asupra vieții și înțelepciunea matură l-au făcut să renunțe la această religie ancestrală pentru învățăturile mai științifice și mai tolerante ale lui Buddha Gotama. Frații și surorile lui i-au urmat nobilul exemplu. Se pare că Vanganta, tatăl său, a aderat la credința brahmanică. Mama sa s-a convertit la Buddhism chiar înainte de a muri.

Upatissa a fost crescut numai în lux. El a avut un prieten foarte apropiat, Kolita, cunoscut și ca Moggallana, cu care era apropiat dintr-un trecut foarte îndepărtat. Într-o zi, pe când erau amândoi la un festival numit Giragga Samajja, au realizat cât de vane, cât de trecătoare erau toate plăcerile simțurilor. Chiar atunci, pe loc, ei s-au hotărât sa părăsească această viață lumească și să pornească în căutarea Căii pentru Eliberare.

Îndepărtându-și însoțitorii, fără să-și anunțe nici măcar părinții, ei au rătăcit din loc în loc în căutarea păcii.

Cei doi tineri au mers mai întâi la Sanjaya, care avea un grup de cinci sute de discipoli, și au căutat ordinarea. Nu după mult timp ei și-au însușit puținele cunoștințe care le-au putut fi împărtășite de către maestrul lor; nesatisfăcuți de învățătura primită, ei l-au părăsit. Întâlnind peste tot aceeași dezamăgire, s-au întors în propriul lor sat. În cele din urmă s-au pus de acord ca oricare dintre ei descoperă mai întâi Calea, să-l învețe și pe celălalt.

Tot în acel timp Venerabilul Assaji, unul din primii cinci discipoli, mergea către Rajagaha.

Cu un corp bine făcut, cu roba aranjată cu grijă, această venerabilă figură mergea cu pași măsurați din ușă în ușă, acceptând fărâmele de hrană pe care cei miloși le puneau în bolul său. Mișcarea acestei persoane demne i-a captivat atenția lui Upatissa, care se afla și el în Rajagaha.

„Niciodată nu am văzut un ascet ca acesta”, gândi pentru sine Upatissa. Sigur el este unul din aceia care au atins starea de Arhat, sau unul care merge pe calea care duce la această stare. Ce-ar fi dacă m-aș apropia și l-aș întreba: „Pentru ce motiv te-ai retras din această lume? Cine este învățătorul tău? A cui doctrină o practici?”

Dar Upatissa s-a abținut de la a-l întreba, pentru că s-a gândit că astfel l-ar deranja din mersul lui în tăcere. Arhatul Assaji, terminând de cerșit puținul de care avea nevoie, căuta acum un loc potrivit pentru a lua masa. Văzând asta, Upatissa, bucurându-se de oportunitatea ce i se ivise, îi oferi scaunul lui și apă din propriul lui vas. Îndeplinind astfel datoriile preliminare ale unui elev, el a schimbat câteva saluturi politicoase cu Assaji, după care l-a întrebat cu respect:

„Calme și liniștite, Respectabile Domn, vă sunt simțurile, curată și clară vă este nuanța pielii. Din ce motiv v-ați retras din această lume? Cine vă este învățător? A cui doctrină o practicați?”

Modestul arhat Assaji, a răspuns astfel: „Eu sunt încă un novice al Ordinului, frate; nu sunt capabil să-ți explic Dhamma pe de-a-ntregul.”

„Eu sunt Upatissa, respectabile domn. Spune mai mult sau mai puțin, după cum îți este abilitatea, și îmi rămâne mie s-o înțeleg dintr-o sută ori dintr-o mie de cuvinte.” „Spune puțin sau mult”, a continuat Upatissa.

„Spune-mi doar esența. Esența este tot ceea ce îți cer. O amestecătură de cuvinte nu este de nici un folos.”

Atunci Venerabilul Assaji a rostit o frază cu patru propoziții, rezumând cu măiestrie filosofia Maestrului, adevărul științific al legii cauzei și efectului.

Ye dhamma hetuppabhava – Tesam hetum tathagato Aha
Tesan ca yo nirodho – Evam vadi Maha-Samano.

Lucrurilor care au o cauză – Tathagata a spus despre cauza lor,
și de asemenea despre încetarea lor – Astfel ne învață Marele Ascet.

Atât de bine l-a ghidat Venerabilul Assaji pe calea lui înălțătoare, încât, imediat cum a auzit primele două propoziții, el a și atins primul stadiu al Sfințeniei.

Acum, conform înțelegerii lor, Upatissa se întoarse la prietenul său, Kolita, pentru a-i spune despre fericitul eveniment. Kolita, care era la fel de iluminat ca și prietenul său, atinse și el aceeași stare după auzirea cuvintelor. Copleșiți de bucurie din cauza faptului că se terminaseră căutările, cei doi au mers repede să-și întâlnească fostul învățător, Sanjaya, pentru a-l converti la noua credință. Frustrați în încercarea lor, Upatissa și Kolita, însoțiți de 250 din adepții lui Sanjaya care li s-au alăturat, s-au îndreptat către mănăstirea Veluvana pentru a-l vedea pe ilustrul Învățător, pe Buddha.

În acord cu cererile lor, Buddha i-a primit pe amândoi în Ordin, prin simpla rostire a cuvintelor: „Etha Bhikkhave” - „Veniți, voi Bhikkhu-și”

Două săptămâni mai târziu, Venerabilul Sariputta a atins starea de Arhat ascultându-l pe Buddha explicând Vedana Pariggaha Sutta ascetului rătăcitor Dighanakha. În aceeași zi, seara, Buddha i-a convocat pe toți discipolii lui și le-a oferit pozițiile de prim discipol și de al doilea discipol în Sangha Venerabilului Sariputta, respectiv lui Moggallana, care de asemenea atinsese starea de Arhat o săptămână mai devreme.

Întrebări

  1. Care sunt promisiunile pe care Sariputta și Moggallana le-au făcut înainte de a pleca fiecare pe drumul său?
  2. Ce ați înțeles din fraza cu patru propoziții rostită de Ven. Assaji către Upatissa?
  3. Care este înțelesul expresiei „Etha Bhikkhave”?

Răspunsuri la modulul 6

  1. Yasa și ce 54 de prieteni ai săi, cei cinci călugări și Buddha.

.

M 01
M 02
M 03
M 04
M 05
M 06
M 07
M 08
M 09
M 10
M 11
M 12
M 13
M 14
HOME