Cursuri Buddhism

Modulul 12

Zece fapte demeritorii

Dasa Akusala Kamma

Există zece acte imorale (Akusala Kamma) sau acțiuni rele, care sunt cauzate de fapte, cuvinte și gânduri. Ele își au rădăcinile în lăcomie, ură și iluzie. Trei sunt cauzate de fapte, patru de către cuvinte, iar trei sunt cauzate de către minte.

 1. Uciderea – Panatipata;
 2. Furtul – Adinnadana;
 3. Necastitatea – Kamesu Micchacara;
 4. (Aceste acțiuni ale corpului corespund primelor Cinci Precepte)

 5. Minciuna – Musavada;
 6. Calomnia, bârfa – Pisunavaca;
 7. Vorbele aspre – Pharusavaca;
 8. Conversațiile frivole – Samphappalapa;
 9. (Dintre acestea, ultimele trei sunt considerate extensii ale celui de-al patrulea precept)

 10. Invidia, lăcomia – Ahhijja;
 11. Rea voința – Vyapada;
 12. Vederile false – Micchaditthi.
 13. (Aceste trei fapte imorale corespund celor trei rădăcini rele: lăcomia, ura și iluziile)

Uciderea înseamnă distrugerea oricărei ființei vii. Termenul Pali Pana înseamnă în mod strict viața psiho-fizică aparținând unei existențe particulare. Distrugerea rapidă a acestei forțe a vieții, fără a-i permite să-și urmeze cursul firesc, reprezintă Panatipata. Animalele sunt de asemenea incluse în ființele vii, dar nu și plantele.

Următoarele cinci condiții sunt necesare pentru a săvârși acest rău al uciderii:

 1. o ființă;
 2. cunoștința că este vorba despre o ființă;
 3. intenția de a ucide;
 4. efortul făcut pentru a ucide;
 5. moartea corespunzătoare.

Efectele rele ale uciderii sunt: viața scurtă, boala, suferința constantă produsă de separarea de cei iubiți și teama constantă.

Furtul reprezintă însușirea proprietății altora, fără permisiunea sau consimțământul acestora. Cinci condiții sunt necesare pentru a săvârși acest act, și anume:

 1. proprietatea altcuiva;
 2. cunoașterea acestui lucru;
 3. intenția de a fura;
 4. efortul făcut pentru a fura;
 5. însușirea proprietății.

Efectele rele ale actului de furt sunt: sărăcia, o viață jalnică, dorințe neîmplinite și existența dependentă de altcineva.

Necastitatea – dorința excesivă pentru plăcerile simțurilor. Patru condiții sunt necesare pentru a săvârși acest act imoral al necastității, și anume:

 1. mintea care se bucură de obiectul interzis;
 2. tentativa de a se bucura;
 3. dorința de a obține;
 4. posesia.

Efectele negative ale necastității sunt – a avea mulți dușmani, a obține o soție sau un soț nepotrivit, nașterea ca femeie sau ca eunuc.

Minciuna – a ascunde adevărul și a exagera realitatea. Patru condiții sunt necesare pentru a săvârși răul minciunii, și anume:

 1. un lucru neadevărat;
 2. intenția de a înșela;
 3. efortul corespunzător;
 4. comunicarea chestiunii celorlalți.

Efectele negative ale minciunii sunt: a fi chinuit de o vorbire abuzivă, a fi subiectul defăimării, al calomniei, necredibilitatea și o gură mirositoare.

Calomnia, bârfa – pentru a separa doi indivizi. Patru condiții sunt necesare pentru a săvârși acest act imoral:

 1. persoanele care vor fi separate;
 2. intenția de a le separa sau de a se face plăcut uneia dintre ele;
 3. efortul corespunzător;
 4. comunicarea.

Efectele negative ale calomniei și bârfei sunt pierderea prieteniilor fără o cauză serioasă.

Vorbele aspre – vorbirea nepricepută, care rănește, cum ar fi remarcile sarcastice. Trei condiții sunt necesare pentru a săvârși acest act:

 1. persoana care să fie abuzată;
 2. gândirea mânioasă;
 3. abuzul.

Efectele rele ale vorbelor aspre sunt: a fi detestat de ceilalți fără nici un motiv, o voce aspră.

Convorbirile frivole – taifasurile, vorbele în exces sau o vorbire nebenefică. Două condiții sunt necesare pentru a săvârși acest act:

 1. înclinarea către pălăvrăgeală;
 2. convorbirea propriu-zisă.

Efectele negative sunt: organe ale corpului care nu funcționează normal și o vorbire necredibilă.

Invidia – lăcomia, dorințele și agățarea de obiectele atractive. Aceasta are drept semn distinctiv gândul: „Ah, dacă acel lucru ar fi al meu!” Cele două condiții care sunt necesare pentru săvârșirea acestui act sunt:

 1. proprietatea altcuiva;
 2. referirea la ea, spunând: „Dacă ar fi a mea!”

Efectele negative sunt neîmplinirea propriilor dorințe.

Rea voința – mânia, ura, resentimentele, invidia, ranchiuna. Două condiții sunt necesare pentru a săvârși acest act imoral:

 1. o altă persoană;
 2. gândul de a face rău.

Efectele negative ale relei voințe sunt: urâțenia, multe boli, o natură detestabilă.

Vederile false – înțelegerea distorsionată a lucrurilor, înșelarea. Două condiții sunt necesare pentru a săvârși acest act:

 1. maniera pervertită în care este văzut obiectul;
 2. înțelegerea lui în conformitate cu această concepție greșită.

Efectele negative ale vederilor false sunt: atașamentul, lipsa înțelepciunii, o minte înceată, idei nevrednice. Vederea falsă înseamnă a vedea lucrurile în mod greșit. Credințele false, cum ar fi negarea eficacității faptelor etc., sunt de asemenea incluse aici.

Pentru cel care a făcut rău, lucrul potrivit de făcut este să realizeze unde a făcut răul respectiv și să facă efort să nu mai repete greșeala. Acesta este adevăratul înțeles al căinței, și numai în acest mod o persoană va progresa de-a lungul nobilei căi a salvării.

A te ruga pentru iertare nu are nici un sens dacă, după ce rugăciunea a fost făcută, persoana repetă acțiunea rea iar și iar. Nu există nimeni în afara persoanei însăși care să poată „spăla Kamma rea”. Acest lucru trebuie să înceapă cu realizarea propriilor acte.

A crede că o persoană își poate „spăla” faptele rele printr-o altă cale miraculoasă nu este numai pură superstiție, ci, mai rău, această credință ignorantă împiedică dezvoltarea spirituală.

Întrebări

 1. Descrieți ce/cum cele trei rele își au rădăcina în fiecare din cele zece Akusala Kamma.
 2. De ce cererea pentru iertare nu „spală” rezultatele acțiunilor rele?

Răspunsuri la Modulul 11

 1. Meritul nu poate fi furat, confiscat sau distrus de calamități. Meritul urmează omul dintr-o viață în alta și ajută la crearea de bune condiții pentru a produce alte merite.
 2. Generozitatea, care este înfăptuită cu o intenție corectă, gândul însoțit de hotărârea de a atinge calea, împlinirea și Nibbana sunt considerate ca fiind un nivel intens (panita).

.

M 01
M 02
M 03
M 04
M 05
M 06
M 07
M 08
M 09
M 10
M 11
M 12
M 13
M 14
HOME