Cursuri Buddhism

Modulul 7

Legea Kamma (2)

Legile Ordinii Cosmice

Deși Buddhismul ne spune că Legea Kamma este cauza principală a inegalităților existente în lume, totuși el nu ne învață despre fatalism sau despre doctrina predestinării, pentru că nu consideră că totul se datorează acțiunilor trecute. Legea cauzei și a efectului (Kamma) este doar una din cele 24 de cauze descrise în filozofia Buddhistă, sau unul din cele cinci ordine (Niyama), care sunt legi intrinseci care operează în întreg universul. Ele sunt:

1. Utu Niyama, ordinul fizic, anorganic, de exemplu fenomenele sezoniere, ca vântul și ploile. Ordinea neschimbată a anotimpurilor, schimbările și evenimentele caracteristice fiecărui anotimp, cauzele vânturilor și ploilor, natura căldurii etc., toate aparțin acestui grup.

2. Bija Niyama, ordinul germenilor și a semințelor (ordinul fizic, organic); de exemplu orezul, obținut din sămânța de orez, gustul dulce al trestiei de zahăr sau al mierii, caracteristicile distincte ale anumitor fructe etc. Teoriile științifice ale celulelor și genelor, și asemănările fizice ale gemenilor pot fi incluse în acest ordin.

3. Kamma Niyama, ordinul acțiunilor și al rezultatelor, de exemplu acțiunile bune și rele produc, respectiv, rezultate bune și rele. La fel de sigur ca apa care-și găsește propriul său drum, tot așa Kamma, când i se oferă oportunitatea, produce un rezultat inevitabil, nu ca o recompensă sau ca o pedeapsă, ci ca un efect inerent. Această secvență a faptei și a efectului este la fel de naturală și necesară ca și drumul lunii și al stelelor.

4. Dhamma Niyama, ordinul standardelor, al legilor, de exemplu fenomenele naturale care au loc la apariția unui Bodhisatta în ultima lui naștere. Gravitația și alte legi ale naturii similare, rațiunea de a fi bun și așa mai departe, pot fi incluse în acest ordin.

5. Citta Niyama, ordinul minții sau al legilor psihice, de exemplu procesele conștiinței, apariția și distrugerea conștiinței, constituenții conștiinței, puterea minții, telepatia, retro-cunoașterea, premonițiile, clarviziunea, citirea gândurilor, toate fenomenele psihice care sunt inexplicabile pentru știința modernă sunt incluse aici.

Aceste cinci ordine cuprind tot ceea ce există în lume și fiecare fenomen mental sau fizic poate fi explicat prin intermediul lor. Ele fiind legi intrinseci, existând prin ele însele, nu necesită existența cuiva care să le dea, și Legea Kamma este doar una dintre ele.

Clasificarea Kamma

Kamma este de patru feluri, în funcție de timpul în care apar rezultatele.

 1. Kamma care se desăvârșește în aceeași viață;
 2. Kamma care apare în viața următoare;
 3. Kamma Care apare în nașteri succesive;
 4. Aceste trei tipuri de Kamma sunt destinate a produce rezultate, așa cum o sămânță este destinată a răsări. Dar ca o sămânță să poată răsări, mai sunt necesare unele condiții suplimentare, cum ar fi solul, ploaia etc. Tot așa, pentru a produce un efect, Kamma mai are nevoie de unele condiții suplimentare, ca circumstanțele, mediul înconjurător etc.

 5. Uneori se întâmplă ca în lipsa acestor cauze suplimentare, Kamma să nu producă nici un rezultat. Astfel de Kamma este denumită Ahosi-Kamma, sau „Kamma inefectivă”

Kamma se mai poate clasifica după funcția ei particulară:

 1. Kamma regenerativă (Janaka Kamma), care condiționează nașterea viitoare;
 2. Kamma de sprijin (Upatthambhaka Kamma) care sprijină sau menține rezultatul unei Kamma deja existente;
 3. Kamma reactivă (Upapilaka Kamma) care suprimă sau modifică rezultatul Kammei regenerative.
 4. Kamma distructivă (Upaghataka Kamma) care distruge forța Kammei existente și o înlocuiește cu propriile ei rezultate.

Mai există o clasificare în funcție de prioritatea rezultatelor:

 1. Kamma „grea” (Garuka Kamma) – care produce rezultate chiar în această viață sau în următoarea. Pe partea morală a acestei Kamma, stările mentale înalt rafinate, numite Jhana sau Absorbții, sunt „grele”, deoarece ele produc rezultate mai rapid decât stările mentale nerafinate. De cealaltă parte, cele cinci feluri de crime serioase sunt „grele”. Aceste crime sunt: matricidul, patricidul, uciderea unui Arhat, rănirea unui Buddha și crearea unei schisme în Sangha.
 2. Kamma de la apropierea morții (Asanna Kamma) este acțiunea pe care persoana o face chiar în momentul dinaintea morții, fie fizică sau mentală. Acțiunea mentală poate fi amintirea faptelor bune sau rele anterioare, sau a avea gânduri bune sau rele. Această Kamma este cea care, dacă nu există Kamma „grea”, va determina condițiile nașterii următoare.
 3. Kamma obișnuită (Acinna Kamma) reprezintă acțiunile pe care cineva le face în mod constant. Această Kamma, în absența Kammei de la apropierea morții, produce și determină naștere viitoare.
 4. Kamma reținută, este ultima în ordinea priorității rezultatelor. Aceasta este Kamma „necheltuită” a unei ființe anume și ea condiționează nașterea următoare, dacă nu există Kamma obișnuită care să opereze.

O altă clasificare a Kamma este după locul în care se produc rezultatele, și anume:

 1. Kamma imorală, care își are efectul în planul nefericirii. Această Kamma își are rădăcinile în lăcomie (Lobha), mânie (Dosa) și înșelare, iluzie (Moha). Există zece acțiuni (Kamma) imorale: uciderea, furtul, necinstea (acestea trei sunt cauzate prin fapte); minciuna, calomnia, vorbele aspre, bârfa (cauzate prin vorbe); pizma, reavoința și vederile false (cauzate de către minte).
 2. Kamma morală, care își produce efectul în planul lumii dorințelor. Kamma bună care produce efect în planul dorințelor: zece acțiuni morale, și anume generozitatea (Dana), moralitatea (Sila), Meditația (Bhavana), respectul, stima (Apacayana), serviciul (Veyyavacca), transferul meritului (Pattidana), bucuria la meritul altcuiva (Pattanumodana), ascultarea doctrinei (Dhammasavana), expunerea doctrinei (Dhammadesana) și formarea vederilor corecte (Ditthijukamma).
 3. Kamma morală, care își produce efectul în planul formelor. Kamma bună care produce efect în planul formelor este de cinci tipuri care sunt pur mentale și sunt realizate în procesul mediației:
  1. Primul stadiu al Jhana sau al Absorbției, care are cinci constituienți: aplicația inițială, aplicația susținută, încântarea, fericirea și concentrarea minții într-un punct.
  2. Al doilea stadiu al Jhana, care apare împreună cu aplicația susținută, încântarea, fericirea și concentrarea minții într-un punct.
  3. Al treilea stadiu al Jhana, care apare împreună cu încântarea, fericirea și concentrarea minții într-un singur punct.
  4. Al patrulea stadiu al Jhana, care apare împreună cu fericirea și concentrarea minții într-un singur punct.
  5. Al cincilea stadiu al Jhana, care apare împreună cu pacea și concentrarea minții într-un singur punct.
 4. Kamma morală care își produce efectul în planul fără forme. Kamma bună care produce efect în planul fără forme este de patru tipuri, care de asemenea sunt pur mentale și sunt realizate în procesul meditației:
  1. Conștiința morală care sălășluiește în infinitatea spațiului;
  2. Conștiința morală care sălășluiește în infinitatea conștiinței;
  3. Conștiința morală care sălășluiește în nimicnicie, în vid;
  4. Conștiința morală în care percepția este atât de extrem de subtilă, încât nu se poate spune dacă există sau nu există.

Întrebări

 1. De ce nu se întâmplă totul datorită Kammei?
 2. Ce fel de Kamma are efect în următoarele situații?
  1. O persoană muncește din greu și apoi câștigă faimă și bogății.
  2. Într-o viață anterioară persoana este un ucigaș fără milă, dar se căiește pe patul morții și este hotărâtă să se îndrepte dacă i se va mai oferi șansa de a renaște ca om. El este acum om din nou, dar s-a născut infirm.
  3. Persoana își poate aminti viețile anterioare.

Răspunsuri la Modulul 6

 1. Legea Kamma nu neutralizează în mod direct efectul faptelor rele cu o faptă bună. Cineva nu poate scăpa de pedeapsa crimei făcând o mulțime de acte generoase. Impactul faptelor rele va da naștere unor efecte rele și la fel se întâmplă și cu faptele bune. Acest lucru explică toate inegalitățile vieții; de ce unii oameni se nasc bogați, dar proști, în timp ce unii se nasc săraci, dar înțelepți.
 2. Există următoarele similarități între învățături:
  1. Ele sunt ca un judecător pentru acțiunile noastre
  2. Ambele ne învață lecții despre ceea ce este moral și ceea ce este imoral și despre efectul faptelor bune, ca și acela al faptelor rele.

  Diferențele sunt următoarele:

  1. Legea Kamma nu este „miloasă”, astfel încât să ierte acțiunile greșite ale cuiva, în timp ce un Zeu, plin de iubire și de compasiune, poate decide să treacă peste judecată dacă persoana se căiește.
  2. Kamma decide cum te naști în această lume (fie în niște condiții favorabile, sau într-o stare deplorabilă, în funcție de acțiunile trecute), în timp ce un Zeu Creator creează persoana cu intenția ca ea să-i urmeze regulile, să creadă în el și mai târziu să fie acceptată în regatul său.

.

M 01
M 02
M 03
M 04
M 05
M 06
M 07
M 08
M 09
M 10
M 11
M 12
M 13
M 14
HOME