Cursuri Buddhism

Modulul 9

Doctrina Renașterii (1)

Dorința nesatisfăcută pentru existență și pentru plăcerile simțurilor constituie cauza renașterii.

Kamma conduce în mod necesar la renaștere. Kamma trecută condiționează nașterea prezentă, iar Kamma prezentă, în combinație cu Kamma trecută, condiționează viitorul. Prezentul este „copilul” trecutului și devine, la rândul său, părintele viitorului.

Prezentul nu are nevoie de nici o dovadă. Trecutul se bazează pe memorie și rapoarte, iar viitorul pe anticipare și deducere.

Renașterea – o dovadă vie

Doctrina renașterii constituie un principiu fundamental în Buddhism. În orice caz, credința în renaștere nu este o particularitate a Buddhismului, ea se regăsește și în alte țări, în alte religii și chiar în învățăturile unor mari filozofi și gânditori.

Cea mai mare autoritate în domeniul renașterii este Buddha.

„Cu o vedere clarvăzătoare, purificată și supranormală, am perceput dispariția dintr-o stare a existenței și reapariția în alta. Am privit omul de rând și nobilul, frumosul și urâtul, fericitul și oropsitul, trăind conform faptelor lor.”

Nu a existat nici un motiv pentru ca Buddha să spună un neadevăr pentru a-i înșela pe adepții lui. Urmându-i instrucțiunile și discipolii și-au dezvoltat această cunoaștere și au fost capabili să vadă în detaliu viețile anterioare.

Dezvoltarea acestei vederi supra-normale nu este accesibilă numai lui Buddha și discipolilor săi. Orice persoană, Buddhist sau nu, poate avea această facultate. Unii Rishi indieni, chiar înainte de Buddha, au dezvoltat astfel de puteri, cum ar fi clarviziunea, auzul paranormal, citirea gândurilor și așa mai departe.

Pitagora și Plato au putut să-și amintească de viețile anterioare. Există de asemenea persoane care, în acord cu legile asocierilor, au dezvoltat spontan memoria nașterilor anterioare și și-au reamintit fragmente din viețile anterioare. Câteva cazuri bine documentate au existat în Burma, India, Germania, Anglia etc.

În stare de hipnoză, unii pot relata experiențele vieților anterioare, în timp ce alții, cum ar fi Edgar Casey din America, au fost capabili nu numai să citească viețile anterioare ale altora, ci și să vindece bolile.

În această lume apar Ființe Perfecte, ca Buddha, personalități înalt dezvoltate. Ar putea ele să evolueze deodată? Ar putea ele să fie produsul unei singure existențe?

Cum ar trebui să considerăm caracterele colosale, cum ar fi Confucius, Pamini, Homer și Plato, oamenii de geniu ca Shakespeare, Kalidasa, copiii minune, ca Ramanujan, Pascal, Mozart, Beethoven, Raphael și alții, sau copiii care conversează în diferite limbi sau despre subiecte pe care nu le-au învățat în viața actuală?

Doar ereditatea nu poate explica astfel de cazuri. Ar fi putut ei apărea la astfel de înălțimi amețitoare dacă nu ar fi trăit niște vieți nobile în trecut și dacă nu ar fi câștigat experiențe similare în trecut? Este doar simpla șansă că s-au născut chiar din acei părinți și au trăit sub acele circumstanțe favorabile?

Teoria eredității ar trebui suplimentată de doctrina Kamma și a renașterii pentru o explicare adecvată a acestor probleme. Este rezonabil să credem că scurtul interval al prezentei vieți este singura existență între două eternități ale paradisului și infernului?

Dacă cineva crede în prezent și în viitor, este logic să creadă și în trecut. Este posibil, dar nu este ușor pentru noi să verificăm în mod practic viețile noastre anterioare. Natura minții este de așa fel încât ea nu permite celor mai mulți oameni să-și amintească de viețile anterioare. Mințile noastre sunt copleșite de cele cinci obstacole: dorințele simțurilor, reavoința, lenea, neliniștea și îndoiala. Astfel, viziunea noastră este legată de pământ și nu putem vizualiza renașterea.

La fel, o oglindă nu poate reflecta imaginea atunci când este acoperită cu mizerie și, chiar dacă nu putem vedea stelele în timpul zilei, asta nu înseamnă că ele nu sunt acolo, ci sunt acoperite de lumina soarelui.

Cauza renașterii

Pe scurt, Kamma, care își are rădăcinile în ignoranță, constituie cauza nașterii și a morții. Atât timp cât forțele Kammice supraviețuiesc, va exista renaștere. Procesul de devenire este explicat pe de-a-ntregul în Paticca Samuppada – Apariția Dependentă.

Trebuie înțeles faptul că Paticca Samuppada este numai un discurs despre Samsara, sau procesul nașterii și a morții, și nu o teorie despre evoluția lumii de la o chestiune primordială. El tratează cauza renașterii și a suferinței, dar nu încearcă să arate originea absolută a vieții.

Ignoranța – Avijja – în ceea ce privește cele Patru Adevăruri Nobile este prima legătură, sau cauză, a roții vieții. Ea întunecă toată înțelegerea corectă.

Depinzând de Ignoranță apar activitățile voliționale (Sankhara). Activitățile morale și imorale, fie bune sau rele, care își au rădăcinile în ignoranță, au tendința de a prelungi rătăcirea în Samsara. În orice caz, acțiunile bune sunt esențiale pentru a scăpa de răutățile acestui ocean al vieții.

Depinzând de Activitățile Voliționale apare Conștiința de Re-legare – Vinnana. Aceasta face legătura între trecut și prezent.

Simultan cu apariția Conștiinței de Re-legare ia ființă Mintea și Materia – Nama și Rupa.

Cele șase simțuri – Salayatana, sunt consecințe inevitabile ale Minții și Materiei. Din cauza celor șase Simțuri apare Contactul. Contactul conduce la Senzații – Vedana. Depinzând de Senzații apare Lăcomia – Tanha. Lăcomia produce Atașamentul – Upadana. Atașamentul condiționează Kamma-Bhava, care, la rândul ei, determină viitoarea Naștere – Jati. Bătrânețea și Moartea – Jara-Marana sunt consecințe inevitabile ale nașterii.

Dacă, depinzând de o cauză, apare un efect, atunci, dacă acea cauză încetează, efectul de asemenea trebuie să înceteze. Eliminarea completă a Ignoranței va conduce la încetarea nașterii și a morții.

Procesul cauză-efect arătat mai sus continuă la infinit. Începutul acestui proces nu poate fi determinat, întrucât este imposibil de spus când acest flux al vieții a fost cuprins de ignoranță. Dar atunci când această ignoranță este transformată în cunoaștere și când fluxul vieții este transmutat în Nibbana Dhatu, atunci are loc sfârșitul procesului vieții, sau Samsara.

Diferite moduri de Naștere și Moarte

Buddhismul consideră că moartea se datorează următoarelor cauze:

 1. Terminare forțelor Kammei Reproductive, care cauzează nașterea – Kammakkhaya.
 2. De regulă, gândul, voința sau dorința, care este foarte puternică în timpul vieții, devine predominantă în momentul morții și condiționează nașterea următoare. În acest ultim moment de gândire este prezent un potențial special. Atunci când energia potențială a acestei Kamma Reproductive este terminată, forța vieții încetează, chiar înainte de atingerea bătrâneții.

 3. Expirarea termenului de viață – Ayukkhaya
 4. Ceea ce se înțelege de obicei prin moarte naturală datorată vârstei înaintate, poate fi inclus în această categorie. Conform Buddhismului există mai multe plane de existență, iar fiecărui plan îi este atribuită o limită de vârstă definită. Indiferent de forțele Kammice care ar mai avea încă de lucrat, persoana trebuie să moară atunci când limita de vârstă este atinsă. De asemenea se poate spune că dacă forța este extrem de puternică, energia Kammică se re-materializează ea însăși în același plan sau într-un plan superior, ca în cazul ființelor Deva.

 5. Apariția simultană a terminării energiei Kammei reproductive și a expirării termenului de viață – Ubhayakkhaya.
 6. Acțiunea unei Kamma mai puternice – Upacechdaka care taie brusc puterea Kammei Reproductive înainte de expirarea termenului de viață.

Primele trei tipuri de moarte sunt denumite colectiv Kalamarana (moarte la timp), iar ultima este cunoscută drept Akalamarama (moarte care nu apare la timpul ei).

O lampă cu ulei, de exemplu, se poate stinge datorită oricărei din următoarele patru cauze: terminarea fitilului, terminarea uleiului, terminarea simultană a fitilului și a uleiului sau o cauză externă, cum ar fi o pală de vânt.

Moartea unei persoane poate fi în mod similar provocată de cele patru cauze menționate mai sus.

Întrebări

 1. Care este cauza Renașterii?
 2. Care sunt cauzele Morții?

Răspunsuri la Modulul 8

 1. Da, dacă cineva depune eforturi de a depăși rezultatele rele ale Kammei cu energie pozitivă. De exemplu, o situație nefavorabilă (cum ar fi o vorbă aspră) apare, iar o reacție normală este apariția mâniei. Dar cu un oarecare efort de a nu lăsa mânia să se transforme în continuare într-o acțiune rea, persoana a schimbat crearea unei Kamma rele potențiale.
  Dar odată ce o Kamma rea a fost creată, cum ar fi mânia care a apărut, în principiu persoana nu mai poate schimba rezultatul acelei Kamma, doar dacă nu există o Kamma Reactivă care suprimă sau modifică rezultatul Kammei reproductive, sau o mai puternică Kamma Distructivă, care o poate înlocui cu rezultantele ei proprii.
 2. Alte lecții ale Legii Kamma
  1. Fapta sau Acțiunea. Kamma este dată de propriile noastre fapte – se bazează pe acțiune și nu pe poziție. Persoana trebuie să lucreze pentru a dobândi ceea ce este favorabil și nu să depindă de destin sau de ajutor extern. Buddhismul este o religie cere ne învață cum să trăim, nu cum să credem.
  2. Să ne temem numai de propriile noastre acțiuni. Cele mai rele lucruri care ni se pot întâmpla sunt propriile noastre acțiuni rele; Kamma altora nu ne poate răni decât dacă permitem noi înșine acest lucru.

.

M 01
M 02
M 03
M 04
M 05
M 06
M 07
M 08
M 09
M 10
M 11
M 12
M 13
M 14
HOME